Sevenbom

Juniperus sabina

Juniperus sabina cult1.jpg​Beskrivelse

: Hele planten, specielt grenspidserne, indeholder en skarpt lugtende æterisk olie, som er stærkt irriterende. Alvorlige forgiftninger er set ved medicinsk anvendelse. Indtagelse af farlig mængde ved ulykkestilfælde er usandsynlig på grund af plantens stærkt irriterende egenskaber.

Symptomer

: Slimhindeirritation, opkastning, mavesmerter, diarré (evt. blodig). I alvorlige tilfælde nyrepåvirkning og kramper. Hudkontakt kan give kraftig irritation og blæredannelse.
 

Forholdsregler

: Giv væske. Kontakt læge, hvis større mængder plantedele er indtaget. Afvaskning ved hudkontakt.
Redaktør