Plettet Dieffenbachia

Dieffenbachia, Dieffenbachia seguine

Krukväxt med gröngulbrokiga stora blad.

Beskrivelse

Planten indeholder stærkt irriterende plantesaft, specielt i stængel og bladstilke.

Symptomer

Slimhindeirritation med brændende fornemmelse i mund og svælg, øget spytproduktion, hævelse, synkebesvær, evt. opkastning, mavesmerter. Kontakt med plantesaften kan give kraftig øjen- og hudirritation.

Forholdsregler

Giv væske. Afvask med vand og sæbe ved hudkontakt. Skyl øjnene i mindst 5 minutter ved øjenkontakt. Kontakt læge udtalte eller vedvarende symptomer.
Redaktør