Ørnebregne

Pteridium aquilinum

Beskrivelse

Bregne som bl.a. indeholder enzymet tiaminase. Forgiftning er ikke kendt hos mennesker.
Redaktør