Måneskin

Scindapsus pictus
Billedresultat for Scindapsus pictus

​Beskrivelse

Plantesaften er stærkt irriterende.

Forholdsregler

Giv væske. Afvask med vand og sæbe ved hudkontakt. Skyl øjnene i mindst 5 minutter ved øjenkontakt. Kontakt læge ved udtalte eller vedvarende symptomer.
Redaktør