Kærmysse

Calla palustris

Image result for kærmysse

​Beskrivelse

Hele planten, specielt den friske jordstængel og bærrene indeholder stærkt irriterende plantesaft. Forgiftninger ved ulykkestilfælde er sjældne.

Symptomer

Slimhindeirritation med brændende fornemmelse i mund og svælg, øget spytproduktion, opkastning, mavesmerter, diarré, evt. almen påvirkning. Kan give kraftig hudirritation, evt. blæredannelse.

Forholdsregler

Giv væske. Afvask med vand og sæbe ved hudkontakt. Skyl øjnene i mindst 5 minutter ved øjenkontakt. Kontakt Giftlinjen 82121212 ved udtalte eller vedvarende symptomer.
Redaktør