Gul Iris

Flægblomst, Iris pseudacorus

Beskrivelse

Hele planten, specielt jordstænglen, indeholder et ukendt irriterende stof.

Symptomer

Slimhindeirritation, opkastning, mavesmerter, diarré (evt. blodig).

Forholdsregler

Giv væske. Kontakt Giftlinjen 82121212, hvis dele af jordstængel eller større plantedele er indtaget.
Redaktør