Fugle-Kirsebær

Billedresultat for fuglekirsebær blad

Beskrivelse

Frøene i stenen indeholder amygdalin i varierende koncentration. Amygdalin kan efter indtagelse afgive cyanbrinte. 
Forgiftninger er sjældne. Alvorlig forgiftningsrisiko for børn optræder hvis der er indtaget og tygget mere end 4 sten.

Symptomer

Symptomerne kan være forsinkede 1/2-2 timer. Ildebefindende, opkastning, hjertebanken, i alvorlige tilfælde vejrtrækningsbesvær, bevidstløshed, kramper.

Forholdsregler

Kontakt Giftlinjen hvis mere end 4 kirsebærsten er tygget og indtaget.
Det samme er gældende for Sur-Kirsebær Prunus cerasus ssp. acida
Redaktør