Finger-Filodendron

Monstera, Monstera deliciosa

Stor krukväxt med stora flikiga blanka gröna blad.Grön växt med stora flikiga blad

Beskrivelse

Plantesaften virker irriterende.

Symptomer

Slimhindeirritation med brændende fornemmelse i mund og svælg, evt. opkastning.

Forholdsregler

Giv væske. Vask hænder med vand og sæbe. Øjne skal skylles 15 minutter. Kontakt Giftlinjen 82121212, hvis stængel eller store stykker blade er indtaget.
Redaktør