Filodendron

Philodendron

Stor krukväxt med stora flikiga blanka gröna blad.

Beskrivelse

Plantesaften er irriterende.

Symptomer

Slimhindeirritation med brændende fornemmelse i mund og svælg, evt. opkastning, diarré.

Forholdsregler

Giv væske. Afvask med vand og sæbe ved hudkontakt. Skyl øjnene i mindst 5 minutter ved øjenkontakt. Kontakt Giftlinjen 82121212 ved udtalte eller vedvarende symptomer.
Redaktør