Filodendron

Philodendron

Stor krukväxt med stora flikiga blanka gröna blad.

Beskrivelse

Plantesaften er lokalirriterende.

Symptomer

Slimhindeirritation med brændende fornemmelse i mund og svælg, evt. opkastning, diarré.

Forholdsregler

Giv væske. 
Afvask med vand og sæbe ved hudkontakt. 
Skyl øjnene i mindst 5 minutter ved øjenkontakt. 
Kontakt Giftlinjen 82121212 ved udtalte eller vedvarende symptomer.
Redaktør