​​

Fersken

 Beskrivelse
Frøene i stenen indeholder amygdalin i varierende koncentration, højest i bittermandel og abrikos. Amygdalin kan efter indtagelse afgive cyanbrinte. Forgiftninger er sjældne. Alvorlige forløb er især set med bittermandel og abrikoskerne. Alvorlig forgiftningsrisiko for børn optræder efter indtagelse af 8-10 bittermandler.

Symptomer

Symptomerne kan være forsinkede. Ildebefindende, opkastning, hjertebanken, i alvorlige tilfælde vejrtrækningsbesvær, bevidstløshed, kramper.


Forholdsregler

Kontakt Giftlinjen 82121212 hvis mere end 2 bitter-mandler eller abrikoskerner er indtaget. For de øvrige kerner: Kontakt læge, hvis der er indtaget en større mængde end svarende til 4 bittermandler.
Redaktør