​​

Fersken

 

 

Genista tinctoria​

Beskrivelse
Kernen i stenen indeholder amygdalin. Amygdalin kan efter indtagelse afgive cyanbrinte. Forgiftninger er sjældne.
Alvorlig forgiftningsrisiko for børn optræder efter indtagelse af 2-5 ferskenkerner.

Symptomer

Symptomerne kan være forsinkede. Ildebefindende, opkastning, hjertebanken, i alvorlige tilfælde vejrtrækningsbesvær, bevidstløshed, kramper.


Forholdsregler

Kontakt Giftlinjen 82121212 hvis mere end 2-5 ferskenkerner er indtaget. 
 Kontakt læge, hvis der er indtaget en større mængde.


Redaktør