Elefantøreblad

Kaladium, Caladium bicolori

​Beskrivelse

Plantesaften er stærkt irriterende.

Symptomer

Slimhindeirritation med brændende fornemmelse i mund og svælg, øget spytproduktion, hævelse, synkebesvær, evt. opkastning, mavesmerter. Kontakt med plantesaften kan give kraftig øjen- og hudirritation.

Forholdsregler

Giv væske. Afvask med vand og sæbe ved hudkontakt. Skyl øjnene i mindst 5 minutter ved øjenkontakt.Kontakt Giftlinjen 82121212 ved udtalte eller vedvarende symptomer.
Redaktør