Dansk Ingefær

Arum alpinum ssp. danicum

​Beskrivelse

Hele planten, specielt den friske jordstængel og bærrene indeholder stærkt irriterende plantesaft. Forgiftninger ved ulykkestilfælde er sjældne.

Symptomer

Slimhindeirritation med brændende fornemmelse i mund og svælg, øget spytproduktion, opkastning, mavesmerter, diarré, evt. almen påvirkning. Kan give kraftig hudirritation, evt. blæredannelse.

Forholdsregler

Giv væske. Afvask med vand og sæbe ved hudkontakt. Skyl øjnene i mindst 5 minutter ved øjenkontakt. Tag til læge eller på skadestue ved udtalte eller vedvarende symptomer. Ovenstående gælder også for Plettet Ingefær Arum maculatum.
Redaktør