Chili

Image result for chili plante
Capsicum annuum var. acuminatum

Beskrivelse

Stueplante. Potteplante og krydderurt. Frugten indeholder alkaloidet capsaicin, som er stærkt irriterende. Forgiftning ved indtagelse af potteplantens frugter er ikke kendt.

Symptomer

Slimhindeirritation med brændende fornemmelse i mund og svælg, opkastning, mavesmerter, diarré. Kontakt med plantesaften kan give kraftig øjen- og hudirritation.

Forholdsregler

Giv væske. Kontakt Giftlinjen 821212, hvis mere end et par frugter er indtaget. Skyl øjnene i mindst 5 minutter. Afvaskning med vand og sæbe ved hudkontakt.

Redaktør