Almindelig Snebær


Beskrivelse

Snebær har hvide eller gullighvide, luftfyldte bær, som børn gerne klemmer sammen. Bærrene indeholder saponiner og andre irriterende stoffer. Alvorlige forgiftninger er ikke beskrevet i 1900-tallet.

Symptomer

Slimhindeirritation, opkastning, mavesmerter, diarré. Evt. almen påvirkning. 
Kontakt med plantesaft kan give øjen- og hudirritation.

​Forholdsregler

Giv væske. Kontakt Giftlinjen 82121212, hvis mere end 5-10 bær er indtaget. Skyl øjnene i mindst 5 minutter. Afvaskning ved hudkontakt.
Redaktør