Almindelig Ene

Enebær

Taggig buske med blå bär.

Juniperus communis

Beskrivelse

Nålebærende stedsegrøn busk, Busken danner spiselige bærkogler. Frugten er to år om at udvikle sig til en sort, blådugget bærkogle
Busken er vildtvoksende på hede strækninger​
Mange arter af Ene dyrkes som prydplanter. 

Symptomer

Planten indeholder æteriske olier. 
Indtagelse af større mængder plantedele kan evt. give nyrepåvirkning

Forholdsregler

Kontakt Giftlinjen 82121212 ved indtag af mere end 10 bær
Hudkontakt kan medføre irritation. Vask med vand og sæbe
Redaktør