​​

Ager-Ranunkel

Låga växter med gröna blad och gula blommor.
Ranunculus arvensis

Beskrivelse

Planten indeholder irriterende stoffer, bl.a. en flygtig olie, protoanemonin. Indholdet varierer mellem forskellige arter og modningsstadier. Blomstrende planter har højest indhold. På grund af den skarpe smag er indtagelse af store mængder plantedele usandsynlig. Kontakt med plantedele kan give eksem. Tigger-Ranunkel, Nedbøjet Ranunkel, Ager-Ranunkel, Knold-Ranunkel hører til de mest irriterende blandt arter af Ranunkel. Eng-Kabbeleje, Klematis/Skovranke og Druemunke har lignende egenskaber.

Symptomer

Slimhindeirritation med brændende fornemmelse i mund og svælg, øget spytproduktion, blæredannelse, opkastning, mavesmerter, diarré. Evt. almen påvirkning. Kontakt med plantesaften kan give kraftig øjen- og hudreaktion.

Forholdsregler

Giv væske. Afvask huden med sæbe og vand. Skyl øjnene i mindst 5 minutter. Ved udtalte symptomer, kontakt Giftlinjen 82121212.

Redaktør