Zebraskjold

​Alocasia Zebrina

​Zebraskjold


Grön växt med långa randiga stjälkar

Beskrivelse

Potteplante hjemmehørende i Sydøstasien. Kendetegnet med zebrastribede stilke og store grønne blade

Symptomer

Slimhindeirritation med brændende fornemmelse i mund og svælg, øget spytproduktion, opkastning, mavesmerter, diarré, evt. almen påvirkning. Kan give kraftig hudirritation, evt. blæredannelse.

Forholdsregler

Giv væske. Afvask med vand og sæbe ved hudkontakt. Skyl øjnene i mindst 5 minutter ved øjenkontakt. Kontakt Giftlinjen 82 12 12 12 ved symptomer. Kontakt læge ved udtalte symptomer.

Redaktør