Zamioculcas

​Garderobeblomst

​  Växt med höga stjälkar och tjocka blad.


Beskrivelse

 Indeholder stærkt irriterende plantesaft på grund af oxalat/oxalsyre. Hele planten indeholder calciumoxalat

Symptomer

Slimhindeirritation med brændende fornemmelse i mund og svælg med rødme, hævelse, svien evt blærer.

Forholdsregler

Giv væske. Afvask med vand og sæbe ved hudkontakt. Skyl øjnene i mindst 5 minutter ved øjenkontakt.

Kontakt Giftlinjen 82 12 12 12

Redaktør: Nete Brandt Hansen


Redaktør