Orkidé


Forgiftninger er ikke kendte, ved indtag af de mest almindelig forekommende arter

i Danmark

Man anser at indtag er ufarligt

Ved symptomer kontakt Giftlinjen 82121212

Redaktør