Vinsyre

Kaldes også: 

Tartarsyre

Risiko: 

Koncentreret opløsning og pulver er kraftigt irriterende, kan være ætsende for øjne. Kan bl.a. give opkastning, evt. risiko for nyrepåvirkning.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv et glas væske til fortynding. Ved stænk i øjne, skylles.
Er du i tvivl, så ring til Giftlinjen 82 12 12 12 

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.
Redaktør