Vejsalt

Risiko: 

Irriterende. Består oftest af natriumklorid, se dette produkt.

Forholdsregler: 

Indtagelse: Giv et glas væske til fortynding. 
Er du i tvivl, ring til Giftlinjen tlf. 82 12 12 12.
Redaktør