Vejsalt

Risiko:

Irriterende. Består oftest af natriumklorid​​, se dette produkt.


Forholdsregler:

indtagelse: Giv et glas væske, gerne mælk, til fortynding. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.
Redaktør