Vaskepulver og flydende tøjvaskemidler

Risiko:

Irriterende, men indtagelse af små mængder er i reglen ufarligt. Evt. blegemiddel kan være perborater. Se borholdige produkter​​. OBS! Vaskemidler til industrivaskerier kan være ætsende, evt. indeholde lud​.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv et glas væske, gerne mælk, til fortynding. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.
Redaktør