Trylledej

Risiko:

Saltindholdet er højt, se natriumklorid. Alun kan indgå, men i ufarlig mængde.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv et glas væske, gerne mælk, til fortynding. Fremkald evt. opkastning.


Opbevaring:

Børn bør være under opsyn af voksne under leg med trylledej.
Redaktør