Træbeskyttelsesmidler - træimprægneringsmidler

​​

Risiko:

Træimprægneringsmidler kan indeholde en række forskellige bekæmpelsesmidler, bl.a. bor- og kobberforbindelser​ samt pyretroider​​.


Forholdsregler:

Ved hudkontakt: Vask grundigt med vand og sæbe. Ved indtagelse med tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om risiko og behandling.


Opbevaring:

Hold børn væk fra nybehandlet træ.
Redaktør