​​

Træimprægneringsmidler

Risiko: 

Træimprægneringsmidler kan indeholde en række forskellige bekæmpelsesmidler, bl.a. bor- og kobberforbindelser samt pyretroider.

Forholdsregler: 

Ved hudkontakt: Vask grundigt med vand og sæbe.
Ved indtagelse: Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 for yderligere oplysninger om risiko og behandling.

Opbevaring: 

Hold børn væk fra træbeskyttelsesmidlet og fra nybehandlet træ
Redaktør