Tobak, nikotinposer og snus

Tobak

Risiko: 
Indeholder varierende mængde af nikotin. Cigaretter. Indtagelse af op til en cigaret er ufarligt for et barn over 1 år. Filtret indebærer ikke forgiftningsrisiko.

Forholdsregler: 
Hvis barnet har indtaget mere end en cigaret, kontakt Giftlinjen, tlf. 82 12 12 12 eller lægevagten. 

Opbevaring: 
Opbevares udenfor børns rækkevidde. 

Snus

Risiko: 
Snus består af pulveriseret tobak og kan indeholde højt nikotinindhold og dermed indebære risiko for forgiftning.  
Ved indtag af et stk. portionssnus kan der være tale om indtag på op til 30 mg nikotin.

Nikotinposer

Snuslignende produkt, som ikke Indeholder tobak men nikotin.

Fakta

Fælles for alle produkter er at de er afhængighedsskabende. Hvis man er fysisk afhængig af nikotin, oplever man ubehag, rastløshed, dårligt humør og irritabilitet når nikotinindholdet i blodet falder.

Man har mistanke om, at når hjernen udsættes for nikotin i ung alder, forstyrres hjernens udvikling og kan svække hukommelse, indlærings- og koncentrations evne. Undersøgelser tyder desuden på, at unge nemmere bliver afhængige af nikotin end voksne.


Forholdsregler: 

Ved indtagelse: drik juice, det mindsker nikotinoptagelsen. Hvis du er i tvivl, ring Giftlinjen, tlf. 82 12 12 12

Opbevaring: 

Opbevares udenfor børns rækkevidde. 


Redaktør