Tobak og snus

Tobak

Risiko: 
Indeholder varierende mængde af nikotin. Cigaretter. Indtagelse af op til en cigaret er ufarligt for et barn over 1 år. Filtret indebærer ikke forgiftningsrisiko.

Forholdsregler: 
Hvis barnet har indtaget mere end en cigaret, kontakt Giftlinjen, tlf. 82 12 12 12 eller lægevagten. 

Opbevaring: 
Opbevares udenfor børns rækkevidde. 

Snus

Risiko: 
Snus består af mørk og finkornet tobak med højt nikotinindhold og kan indebære større risiko for forgiftning. Det samme gælder pibesovs, hvor nikotinindholdet kan være højt. 
Ved indtag af et stk. portionssnus kan der være tale om indtag på op til 30 mg nikotin.

Forholdsregler: 
Ved indtagelse: Hvis du er i tvivl, ring Giftlinjen, tlf. 82 12 12 12. 

Opbevaring: 
Opbevares udenfor børns rækkevidde. 


Redaktør