Tobak

Risiko:

Indeholder varierende mængde af nikotin. Cigaretter. Indtagelse af op til en halv cigaret er ufarligt for et barn over 1 år. Filtret indebærer ikke forgiftningsrisiko.


Forholdsregler:

Søg skadestue, hvis mere end en halv cigaret er indtaget, eller der er symptomer.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn
Redaktør