Smøreolie

Risiko:

I reglen ufarlig ved indtagelse af mindre mængder.


Forholdsregler:

I tvivlstilfælde kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.
Redaktør