Skyllemidler

Risiko:

Tøjskyllemiddel kan virke irriterende. 
Skyllemiddel til opvaskemaskiner kan virke irriterende.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv et glas væske, gerne mælk, til fortynding. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling,


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.
Redaktør