Skyllemidler

Kaldes også: 

Blødgøringsmiddel, tøjskyllemiddel.

Bruges til: 

Til at gøre tekstiler bløde og antistatiske efter vask.

Risiko: 

I reglen ufarligt ved indtagelse af mindre mængder (nogle slurke). Kan give mave-tarm gener. 

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske, til fortynding. Hvis du er i tvivl, ring Giftlinjen 82 12 12 12. Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.).

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.
Redaktør