Skumbad

Bruges til: 

Midler til at give duft, pleje hud eller skumme under karbad.

Risiko: 

I reglen ufarlig. Visse kan dog have et højt indhold af sæbe og kan virke irriterende ved indtagelse. 

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv et glas væske, til fortynding. 
Ved stænk i øjet: Skyl med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.)
Hvis du er i tvivl, ring Giftlinjen 82 12 12 12.
Redaktør