Skumbad

Risiko:

I reglen ufarlig. Visse kan dog have et højt indhold af sæbe og kan virke irriterende ved indtagelse.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv et glas væske, gerne mælk, til fortynding. I tvivlstilfælde kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.
Redaktør