Myggemidler

Risiko:

Myggespiraler og myggestift er i reglen ufarlige ved indtagelse af mindre mængder. Flydende myggemiddel kan medføre forgiftningsrisiko.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv et glas væske, gerne mælk, til fortynding. Kontakt læge eller vagtlæge. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kan behandlende læge rette henvendelse fil Giftlinjen (Tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn. Følg brugsanvisningen.
Redaktør