Muldvarpegift

​Kaldes også: 

Aluminiumfosfid, fosfin, phosphin.

Risiko: 

Aluminiumfosfid tabletter afgiver phosphin gas når de bliver våde. Phosphin er en kvælningsgas med meget høj giftighed. Enhver eksponering kan være risikabel.

Forholdsregler: 

Ved indånding ring til Giftlinjen, 82 12 12 12. Ved vejrtrækningsbesvær ring 112.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde. Følg forskrifterne på etiketten.
OBS: Giftmærkede produkter f.eks. aluminiumphosphid tabletter til gasning af mosegrise og muldvarpe må kun anvendes af personer med særlig tilladelse og indebærer stor forgiftningsrisiko. Skal opbevares i særligt, aflåst giftskab.Redaktør