Lightergas

Kaldes også: 

Sniffegas.

Risiko: 

Ved indånding/sniffing er der risiko for rytmeforstyrrelser i hjertet og ”rusfølelse” / bevidsthedspåvirkning.

Forholdsregler: 

Ved indånding: Frisk luft. Hvis du er i tvivl, kontakt Giftlinjen tlf. 82 12 12 12.
Ved bevidstløshed ring 112Redaktør