Lampeolie

Kaldes også: Optændingsvæske.

Risiko:

Lampeolie indebærer stor risiko for alvorlig forgiftning.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Giv nogle skefulde væske. Der er stor risiko for at lampeolien kommer i lungerne da den er letflydende. I lungerne kan der opstå kemisk lungebetændelse, med alvorlige symptomer. Søg læge /skadestuen, hvis barnet kaster op, får hoste, feber eller bliver sløvt i løbet af 4 - 6 timer efter indtagelsen, eller hvis den indtagne mængde er over én slurk. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf.82 12 12 12).


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.

Yderligere information: Petroleumsprodukter.

Redaktør