Kulilte

Kaldes også:

Carbonmonoxid, kulmonoxid

Risiko:

Forekommer i udstødningsgasser fra motorer og dannes ved ufuldstændig forbrænding af fyringsolie og andet brændsel. Gasmotorer danner meget kulilte, dieselmotorer mindre. Symptomerne kan være diffuse og svære at vurdere med bl.a. hovedpine, træthed, svimmelhed, omtåget.


Forholdsregler:

Frisk luft, hvile. Søg straks skadestue.

Redaktør