Kulilte

Kaldes også: 

Carbonmonoxid, kulmonoxid

Risiko: 

Forekommer i udstødningsgasser fra motorer og dannes ved ufuldstændig forbrænding af fyringsolie og andet brændsel. Gasmotorer danner meget kulilte, dieselmotorer mindre. Grill indendørs danner meget kulilte, og er livsfarligt. Symptomerne kan være diffuse og svære at vurdere med bl.a. hovedpine, træthed, svimmelhed, omtågethed og evt kvalme.

Forholdsregler: 

Frisk luft. Ved symptomer ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller 112.
Redaktør