Kridt

Risiko:

Kridt (farvekridt), som anvendes af børn, er ufarligt ved indtagelse af mindre mængde. Kunstnerfarver, se dette produkt.
Redaktør