Køleelementer

Risiko:

I reglen ufarligt indhold.


Forholdsregler:

Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12).
Redaktør