Køleelementer

Risiko: 

Ufarligt indhold.

Forholdsregler: 

Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen tlf. 82 12 12 12.
Redaktør