Håndplejemidler og håndrensemidler

Risiko:

Håndbalsam og hudcreme er i reglen ufarlige. Rengøringsmiddel til groft tilsmudsede hænder (ofte i cremeform), kan indeholde petroleumsprodukter, risikoen er dog betydeligt mindre end for flydende produkter, se petroleumsprodukter.


Forholdsregler:

Ved tvivl om forgiftningsrisiko, kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12).


Redaktør