Håndplejemidler og håndrensemidler

Bruges til: 

Håndvask, rengøringsmiddel til groft tilsmudsede hænder.

Risiko: 

Håndbalsam og hudcreme er i reglen ufarlige.
Rengøringsmiddel til groft tilsmudsede hænder (ofte i cremeform), kan indeholde petroleumsprodukter, risikoen er dog betydeligt mindre end for flydende produkter, se petroleumsprodukter.

Forholdsregler: 

Ved symptomer ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten.
Redaktør