Gødning

Kaldes også: 

Gødning, kunstgødning, blomstergødning, havegødning, nitrophoska, universalgødning, NPK, nitrat, ammoniak, ammonium, Substral.

Risiko: 

Kunstgødning består normalt af nitrater (op til 30%), ammonium- og phosporforbindelser. Sporstoffer i små mængder indgår (som regel kalium). I landbruget anvendes koncentreret ammoniak, som er ætsende. Forgiftninger er usædvanlige ved utilsigtede indtag. Ved brand af gødning dannes der giftige gasser. 

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv straks et glas vand til fortynding. 
Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 mhp. risikovurdering eller kontakt lægevagten ved stor indtagelse. 
Ved stænk i øjet: Skyl straks øjet.
Ved hudkontakt: Skyl og vask huden.
Ved indånding af brandrøg fra gødning: Frisk luft. 
Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 mhp. risikovurdering eller kontakt lægevagten.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevide.


Redaktør