Fyrværkeri

Kaldes også:

Raketter kanonslag, romerlys. Se evt. opslag om stjernekastere.

Risiko:

Indeholder en række kemikalier med forskellige irritative og giftige virkninger. Bariumsalte, nitrater og klorater kan indgå, se disse produkter. I praksis kan det være svært at afgøre hvilke kemikalier der er indtaget.


Forholdsregler:

Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12). Ved indtag ud over ”smagt på” må barnet/patienten observeres, evt på skadestue eller ved læge.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.

Redaktør