Fyrværkeri

Kaldes også: 

Raketter kanonslag, romerlys. Se også stjernekastere

Risiko: 

Indeholder en række kemikalier med forskellige irritative og giftige virkninger. Bariumsalte, nitrater og klorater kan indgå, se disse produkter. I praksis kan det være svært at afgøre, hvilke kemikalier der er indtaget.

Forholdsregler:

Ved indtagelse af fyrværkerikemikalie: Giv væske at drikke.
Ved stænk af fyrværkerikemikalie i øjet: Skyl straks øjet.
Ved hudkontakt med fyrværkeri: Skyl og vask huden.
Hvis du er i tvivl, ring Giftlinjen tlf. 82 12 12 12.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde og i henhold til gældende lovgivning.


Redaktør