Farve- og lakfjerningsmidler

Kaldes også:

Ætsnatron, lud, base. Metylenklorid. Nogle produkter indeholdes stærk base, mærket som ætsende. Andre indeholder metylenklorid, mærket som brandfarlige.

Risiko:

Ætsnatron = lud giver ætsskader ved indtag, på huden eller i øjne. Ved indtag, giv straks et glas vand. På huden og i øjne skylles straks med vand. Se også lud og afsnit om førstehjælp.

Metylenklorid kan ved hudkontakt og i øjne give brandsårslignende skader. Ved kontakt skyl straks med vand. Se også metylenklorid​ og afsnit om førstehjælp.

Ved tvivl om forgiftningsrisiko, kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12). ​

Redaktør