Cigaretter

Kaldes også:

Tobak, nikotin.

Risiko:

Indtagelse af op til en halv cigaret er ufarligt for et barn over 1 år. Filtret indebærer ikke forgiftningsrisiko. Indtag af mere end ½ cigaret kan give kvalme, opkastning, svimmelhed eller hjertebanken.


Forholdsregler:

Søg læge eller skadestue, hvis mere end en halv cigaret er indtaget, eller der er symptomer. Ved forgiftning behandles med aktivt kul.

Ved tvivl om forgiftningsrisiko, kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12).

Redaktør