Bremsevæsker

Risiko:

Kan indeholde etylenglykol eller glykolæter. Indebærer stor forgiftningsrisiko. Se etylenglykol, glykolæter. Mindre farlige bremsevæsker kan dog forekomme.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv gerne vand til fortynding. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (Tlf. 82 12 12 12).


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst rum, altid i originalpakningen.
Redaktør