Benzin

Kaldes også: 

Bensin, simple kulbrinter, simple alifatiske kulbrinter, hydrokarboner, hydrocarboner, gasoline.

Risiko: 

Indtagelse er specielt risikabel for børn. Benzin kan let komme i lungerne og medføre kemisk lungebetændelse. Endvidere risiko for påvirkning af bevidsthedstilstanden.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Giv lidt vand i små slurke for at undgå opkastning.
Ved indånding: Frisk luft.
Ved stænk i øjet: Skyl straks øjet.
Ved hudkontakt: Fjern gennemvædet tøj, skyl og vask huden.
Kontakt altid Giftlinjen (Tlf. 82 12 12 12) eller lægevagten for risikovurdering
NB: Hvis barnet kaster op, får hoste, besværet vejrtrækning, feber eller bliver sløvt i løbet af 4 - 6 timer efter indtagelsen, eller hvis den indtagne mængde er over en slurk: 
Kontakt altid Giftlinjen (Tlf. 82 12 12 12) eller lægevagten for risikovurdering

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevide.


Redaktør