Batterier - Batterier til radioer og andre tørbatterier

Risiko:

Kan i visse tilfælde indeholde ætsende stoffer.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv omgående et glas vand. Fremkald ikke opkastning. Tag på skadestue, hvis batteriet har været utæt. Ved hudkontakt og stænk i øjet, skyl straks med vand


Opbevaring:

Ikke 'legetøj' for børn.
Redaktør