Batterier

Læs om:

  • Bilbatterier
  • Minibatterier
  • Stavbatterier

Bilbatterier

Kaldes også: 

Akkumulatorbatterier

Risiko: 

Væsken i bilbatterier indeholder svovlsyre, som er stærkt ætsende. Indånding af dampe kan medføre skade i luftvejene.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse af væske fra bilbatteri: Skyl straks munden, giv omgående et glas væske i små slurke. Fremkald IKKE opkastning. Ring straks efter ambulance på 112. 
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge.
Ved hudkontakt: Fjern tøj, ur og smykker og skyl straks med vand, fortsæt skylning til symptomfrihed. Husk at skylle under transporten, hvis du skal ses af læge.
Ved indånding (ved opvarmning af batteriet): Frisk luft. 
I alle situationer: Ved symptomer ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevide. 

Minibatterier 

Kaldes også: 

Knapcellebatteri, knapbatteri, knapcelle, lithiumbatteri, nikkel-cadmium batteri, zink/luft-batteri

Bruges til: 

Ure, høreapparater, legetøj, regnemaskiner, cykelcomputere, fjernkontroller mm. Størrelsen er som regel mellem 5 og 20 mm.

Risiko: 

Hvis batteriet sætter sig fast i f.eks. svælg, spiserør, næse, ører o.l. kan det forårsage alvorlig skade. I Danmark indeholder batterierne ikke kviksølv, så der er ikke grund til at frygte kviksølvforgiftning. Vær opmærksom på evt. samtidigt indtag af magnet. 

Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv væske at drikke.
Ring altid til Giftlinjen på 82 12 12 12 mhp. risikovurdering eller kontakt lægevagten.
Opbevaring: 
Opbevares uden for børns rækkevide. Brugte batterier afleveres på genbrugsstation.

Stavbatterier 

Kaldes også: 

AAA, AA, C, D, engangsbatteri, genopladeligt batteri, alkali batteri, alkaline, brunstensbatteri, lithiumbatteri, lithium-ion batteri, nikkel-cadmium batteri, nikkel metahydrid batteri.

Bruges til: 

Radioer, lommelygter, fjernkontroller, røgalarmer, legetøj mm.  

Risiko: 

Kan i visse tilfælde indeholde ætsende stoffer, som frigives ved lækkende batterier eller ved åbning af batterier. Hvis batteriet sætter sig fast i svælg eller spiserør kan det forårsage alvorlig skade.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv væske at drikke.
Ring altid til Giftlinjen på 82 12 12 12 mhp. risikovurdering eller kontakt lægevagten.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevide. Brugte batterier afleveres på genbrugsstation.Redaktør