Bariumsalte

Risiko: 

Opløselige bariumsalte (f.eks. bariumnitrat, bariumklorid, bariumacetat) indebærer stor risiko for forgiftning. Kan bl.a. give opkastning, mavesmerter, muskelsvaghed, hjerte- og nyrepåvirkning. Bariumnitrat findes i fyrværkeri og stjernekastere, og kan endvidere indgå i hårfjerningsprodukter og visse gamle eller udenlandske midler mod gnavere (rodenticider). Bariumsulfat, der bruges som røntgenkontrastmiddel, er ufarligt, da det er næsten uopløseligt.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv væske at drikke.
Ved stænk i øjet: Skyl straks øjet.
Ved hudkontakt: Skyl og vask huden.
Ved udtalte symptomer ring 112, ellers ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten mhp. vurdering.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevide.


Redaktør