Alun

Bruges til: 

Alun er et metalsalt, som består af aluminiumsulfat. Anvendes bl.a. til tekstil- og garnfarvning og er en af ingredienserne i trylledej. Reagerer svagt surt.

Risiko: 

I svage opløsninger ufarligt. I koncentrerede opløsninger og som pulver kraftigt irriterende. 

Forholdsregler: 

Indtagelse: Giv et glas væske til fortynding, hvis koncentreret opløsning eller pulver er indtaget. 
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge. 
Ved hudkontakt skyl og vask huden. 
Ved symptomer ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten

Opbevaring: 

Pulver og koncentreret opløsning bør opbevares uden for børns rækkevidde.Redaktør