Akvarelfarver

Kaldes også: 

Vandopløselige farver – vandfarver - farvelade

Risiko: 

Farverne er som hovedregel ufarlige. Visse kunstnerfarver kan indeholde pigmenter med tungmetaller. Ifølge reglerne skal det stå på emballagen hvis farverne indeholder tungmetal.

Forholdsregler: 

Almindeligvis ikke nødvendigt. Er der spist kunstnerfarver med indhold af tungmetal, ring til Giftlinjen på 82 12 12 12. Redaktør