Akvarelfarver

Vandopløselige farver – vandfarver.

Risiko:

Farverne er som hovedregel ufarlige. Visse kunstnerfarver kan indeholde pigmenter med tungmetaller. I følge reglerne skal det stå på emballagen hvis farverne indeholder tungmetal.

Forholdsregler:

I almindelighed ikke nødvendigt. Er der spist kunstnerfarver med indhold af tungmetal, kontakt Giftlinjen (Tlf. 82 12 12 12).

Redaktør