Affedtningsmidler

Midler til at fjerne fedtstof fra metaloverflader. Ofte indgår petroleumsprodukter/kulbrinter, evt. klorerede. Kan også indeholde lud/base eller sæber. Eventuelt en blanding af flere stoffer.

Risiko:

Risikabelt, specielt tyndtflydende kulbrinter (lungeskade ved fejlsynkning) og lud (ætsning).


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas vand. Fremkald ikke opkastning. Ved tvivl om forgiftningsrisiko, kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12).

Redaktør