Æter

Risiko:

Risiko for bevidsthedspåvirkning. Kan indgå i f.eks. startspray.


Forholdsregler:

Ved indånding: Frisk luft. Ved indtagelse: Giv et glas væske, gerne mælk, til fortynding. Tag på skadestue.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst skab.
Redaktør