Æter

 

Kaldes også: 

Ethylether, eter, dietyleter, etoxi-etan, dietyloxid, diethyl oxide

Bruges til: 

Opløsningsmiddel, kemisk reagens og kølevæske, (historisk narkosemiddel)

Risiko: 

Risiko for bevidsthedspåvirkning.

Forholdsregler: 

Ved indånding: Frisk luft. Ved indtagelse: Giv et glas væske til fortynding. 
Er du i tvivl, ring til Giftlinjen tlf. 82 12 12 12

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkeviddeRedaktør