Eddikesyre

​Her kan du læse om:

  • Koncentrerede oplysninger, f.eks. 32% eddikesyre
  • Fortyndede oplysninger op til 12% eddikesyre

Koncentrerede opløsninger f.eks. 32% eddikesyre

Kaldes også: 

Iseddike

Bruges til: 

Anvendes bla. til afkalkning.

Risiko: 

Koncentrerede opløsninger af f.eks. 32% eddikesyre indebærer risiko for ætseskader og sammentrækning af luftveje. Se også under syrer.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Skyl mund.  Giv et glas vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning. 
Ved hudkontakt: Fjern straks tøj og skyl med vand.
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle fra et glas i mindst 15 min. eller indtil symptomfrihed. Husk at fortsætte skylning under evt. transport.
Ved inhalation: Frisk luft.
I alle situationer: Ved symptomer ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde. 

Fortyndede opløsninger op til 12% eddikesyre

Kaldes også: 

Eddike, husholdningseddike, vineddike, balsamico

Risiko: 

Ufarligt i koncentrationer op til 12% ved indtagelse af mindre mængder (nogle slurke).

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv et glas væske til fortynding. 
Hvis du er i tvivl kontakt Giftlinjen tlf. 82 12 12 12.Redaktør