Brun sæbe: flydende og fast form

​Kaldes også: 

Krystalsæbe

Risiko: 

Er basisk, pH værdi normalt 10-12, men kan være over 13 i koncentreret brun sæbe. Lidt lavere i brugsopløsning. Hovedproblemet er irritation, i sjældne tilfælde ætsning. 
Indtagelse kan give opkastninger, mavesmerter og irritation i mund og svælg.
Stænk i øjnene giver irritation. Kontakt med hud kan medføre udtørring.

Forholdsregler: 

Øjne: Skylles med blød vandstråle til symptomfrihed min. 5 minutter.
Indtagelse: Skyl og rens munden. Giv væske til fortynding.
Hud: Forurenet tøj fjernes, der skylles med rigelig mængder vand.
Ved symptomer ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten. 

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.Redaktør